جشن امضای کتاب احمدزیدآبادی در سیرجان

سخن‌تازه برگزار می‌کند

جشن امضای کتاب احمدزیدآبادی در سیرجان

احمد زیدآبادی دوشنبه‌ی هفته‌ی آینده به سیرجان می‌آید. جشن امضای کتاب این فرهیخته‌ی همشهری با وجود ۵۰۰ جلد کتاب برگزار می‌شود. از سرد و گرم روزگار خاطرات شرف اهل قلم است از دوران کودکی و نوجوانی‌اش در زیدآباد و سیرجان. جشن خرید و امضای این کتاب بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۷ آذرماه در دفتر هفته‌نامه‌ی سخن‌تازه برگزار می‌شود و تا شب ادامه دارد. حضور برای همه‌ی همشهریان علاقه‌مند آزاد است.